DASAR EKSA

BEKERJA SECARA JAMA’EI BAGI MEWUJUDKAN PERKHIDMATAN BERKUALITI UNTUK MENGHASILKAN SUASANA SELESA, BERSIH, KEMAS, SELAMAT DAN PERSEKITARAN KONDUSIF.