IKLAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI BANGUNAN DAN KAWASAN DI MASJID PUTRA, PUTRAJAYA. NO. TENDER : JAKIM BIL. 2/2018