FUNGSI DAN OBJEKTIF MASJID PUTRA

FUNGSI
Merancang dan melaksanakan pengurusan Masjid Putra dalam perkara-perkara berikut:
– Urusan Fardhu ‘Ain
– Urusan Fardhu Kifayah
OBJEKTIF
Menjadikan Masjid Putra sebagai standard model dalam aspek pengurusan dan pengimarahan kepada masjid-masjid lain di Malaysia.