PIAGAM PELANGGAN

Dalam usaha menjadikan Masjid Putra sebagai sebuah institusi yang unggul dalam segenap bidang, maka:
Kami akan memastikan solat berjemaah diadakan pada setiap awal waktu.
Kami akan mengimarahkan masjid dengan mengadakan program-program peningkatan ilmu diperingkat dewasa, remaja dan kanak-kanak.
Kami akan memastikan masjid sebagai tempat ibadah yang selesa dari segi kebersihan, keselamatan dan ketenangan jemaah.
Kami akan mengadakan sambutan hari-hari kebesaran Islam dan kebesaran negara.