VISI DAN MISI MASJID PUTRA

VISI
Menjadikan Masjid Putra sebagai institusi ibadah, perkembangan ilmu dan pembangunan perpaduan ummah menjelang tahun 2014.
MISI
Memastikan pengurusan masjid yang cekap dan berkesan.