KENYATAAN TAWARAN TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN CUCIAN, MENYUSUN ATUR PERABOT, MENYENGGARA PERALATAN KEBERSIHAN DI BANGUNAN DAN KAWASAN MASJID PUTRA, PUTRAJAYA BAGI TAHUN 2018 HINGGA 2020